Abrasiebestendigheid

Bij slijtage door afslijping (abrasie) gaat het eigenlijk om één van vier mogelijk slijtage mechanismen. Naast abrasieve slijtage bestaat ook nog adhesieve slijtage, oppervlakteslijtage en tribo-oxidatie. Abrasieve slijtage wordt ook wel erosie genoemd.

Abrasiebestendigheid

Wat is abrasieve slijtage?

Abrasieve slijtage is verlies van materiaal door een wrijven of schuren. Deze slijtage wordt in principe veroorzaakt door een vreemd deeltje dat tussen de draaiende delen terechtkomt. Adhesieve slijtage wordt dan eer veroorzaakt door kouddruklassen, dus niet door een vreemd deeltje. Naast de vreemde deeltjes kunnen ook de ruwe punten van de lopende delen zelf abrasieve slijtage veroorzaken. Met behulp van geschikte filtertechnieken kan dergelijke abrasieve slijtage grotendeels voorkomen worden. Bij veel toepassingen kan deze vorm van slijtage helemaal niet of slechts gedeeltelijk voorkomen worden. De constructie zelf is er vaak oorzaak van dat vreemde deeltjes niet vermeden kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan verbrandingsresidu in motoren. Als vreemde deeltjes niet vermeden kunnen worden, is het belangrijk om de abrasiebestendigheid van de lopende delen te verhogen. Met een verhoogde abrasiebestendigheid kan slijtage aanzienlijk verminderd worden. Abrasieve slijtage is in heel veel toepassingen en wezenlijk probleem. Deze slijtage leidt tot beschadigingen aan tandwielen, pomponderdelen en pijpleidingen, motoronderdelen en scharnierverbindingen.

Verhogen van de Abrasiebestendigheid

Om abrasieve slijtage te voorkomen, wordt de hardheid en de vastheid van de tegen elkaar wrijvende onderdelen verhoogd. Dit noemt men verhoogde abrasiebestendigheid. Om de abrasiebestendigheid te verhogen wordt het roestvrijstaal gehard. Bij veel toepassingen is het echter ook van het grootste belang dat het staal corrosievast blijft, bijv. bij pijpleidingen of bij toepassingen in de levensmiddelenindustrie. Met standaard processen is het meestal niet mogelijk tegelijkertijd de hardheid én de corrosievastheid van het staal te verbeteren. Standaardprocedés verhogen vaak wel de abrasiebestendigheid maar verminderen dan weer de corrosievastheid. Beide problemen kunnen echter verholpen worden met het BORINOX®-procedé. Met dit procedé kan een tot vijfmaal harder oppervlak gerealiseerd worden, waardoor de abrasiebestendigheid tegen vreemde deeltjes aanzienlijk verhoogd wordt. Desondanks behoudt het bewerkte staal de voor heel wat toepassingen vereiste corrosievastheid. BORINOX®-procedé is dan ook zeer geschikt om edelstaal of roestvrijstaal te harden.